top of page

Hur skiljer sig Green Boom från traditionella polypropenabsorbenter?

Det finns många typer av absorbenter tillgängliga, vissa är syntetiska, andra organiska eller en blandning av de två. Syntetmaterialen är plastbaserade och gjorda av polyuretan, polyeten eller polypropen. De som är en blandning av syntetiskt och organiskt material innehåller ofta ett yttre lager av plast och ett inre lager eller biologiskt nedbrytbara material, såsom mossa, fjädrar eller majsblad. Ändå är problemet med båda dessa typer att de bidrar till användningen av engångsplaster, är svåra att återvinna och bryts ner till mikroplaster som aldrig sönderfaller helt.


Därför finns det även organiska absorbenter som kan absorbera alla typer av vätskor, inklusive olja, dessa kallas universella och bidrar inte till plastavfall. Green Boom är dock det enda företaget som kan producera 100% biologiskt nedbrytbara och organiska absorbenter, som bara absorberar olja. Det är certifierat bland annat av USDA och TUV Germany (DIN) med att innehållet är organiskt. Med miljövänliga oljeabsorbenter elimineras det enorma problemet med det farliga plastavfallet. Men det finns fler skillnader än bara biologisk nedbrytbarhet mellan Green Boom och traditionella polypropenabsorbenter.Green Booms absorbenter har ett formbart, UV-skyddad yttre hölje som formar sig till ojämna ytor och kan utstå mycket tuffa miljöer. Risken att våra produkter slits sönder är därför mycket mindre än med traditionella absorbenter. Dessutom, om en oljelänsa av polypropen går sönder, till exempel i en sjö, skulle plasten inuti spridas med strömmar eller vind, vilket innebär att du inte längre bara behöver sanera oljespillet utan även samla upp de små bitarna av flytande plast. Detsamma gäller när man till exempel använder mattor, det är inte sällan en av mattorna flyter iväg och man måste lägga resurser på att spåra det för att inte förorena naturen med plast. Om en av Green Booms absorbenter skulle slitas sönder, eller en matta tappas bort, är hela produkten biologiskt nedbrytbar och skulle inte skada miljön.


Bild av plastbitar som sprids när en Polypropylene-boom går sönder.En annan skillnad är att alla Green Boom-produkter tillverkas internt i vår tillverkningsanläggning i Norcross, utanför Atlanta och alla material kommer från lokala gårdar. Detta säkerställer en tät leveranskedja som snabbt kan tillgodose dina behov. På grund av detta kan vi också skräddarsy alla våra produkter för att vara de mest effektiva för din verksamhet. Ännu en skillnad är att värmetoleransen hos Green Booms produkter är mycket hög. Med en antändning vid ~760F eller ~400C kommer inte våra absorbenter att smälta som polypropenekvivalenter. I händelse av brand eller uppvärmd utrustning förblir Green Boom-produkterna stabila och skapar inte giftiga ångor eller andra biprodukter. Man kan även återanvända Green Boom-produkten flera gånger och dessutom den utspillda oljan.


Men låt oss också diskutera några punkter som inte skiljer sig från polypropen. För det första kan du använda Green Boom-produkterna precis som du har gjort med traditionella absorbenter, oavsett storlek på spill eller plats. Den enda skillnaden är att du nu har olika alternativ för hur du ska göra dig av med avfallet. Samma sak gäller priset. Green Boom är konkurrenskraftigt prissatt samtidigt som du sparar pengar på avfallsskostnader. Beroende på stat och land kan kostnaderna för att göra sig av med farligt material vara upp till 50 kr per länsa. Eftersom Green Boom är gjord av 100 % biologiskt nedbrytbart material behöver den inte skickas till deponi, utan hanteras på din anläggning för att skapa en helt avfallsfri oljespillssanering. En annan likhet är absorptionsförmågan och hur mycket varje produkt kan hålla, detta är jämförbart med polypropen.


Sammanfattningsvis är skillnaden mellan Green Boom och traditionella polypropenabsorbenter att vår är 100 % biologiskt nedbrytbar och lämnar inget avfall. Även hållfastheten, anpassningen, värmebeständigheten och att man kan återanvända produkten och oljan är flera av fördelarna med att använda Green Boom. Detta samtidigt som det har ett jämförbart pris, även när man inte inkluderar de kostnadsbesparingar som kan göras vid avfallshanteringen.
Comentários


bottom of page