top of page

Oljespill i hamn

Oljeutsläppen vi hör om i nyheterna är oftast förknippade med stora katastrofer som när oljeriggar har ett fel eller ett stort fartyg sjunker eller läcker. Men de flesta oljeutsläpp som sker till havs är faktiskt närmare land än man kan tro. Enligt ITOPF sker 80 % av alla oljeutsläpp i anslutning till eller i en hamn. Detta beror på att den mesta hanteringen av olja sker just där, när fartygen tankar, lastar eller lossar.

När ett oljeutsläpp inträffar i en hamn måste saneringsprocessen vara mycket effektiv, eftersom det är ett hektiskt område med fartyg som lämnar och kommer hela tiden och varje avbrott i procedurerna kan bli kostsamt. Prevention spelar därför en stor roll. En regel som blir allt vanligare i hamnar, för att förhindra spill, är att man behöver lägga ut oljelänsor, både absorberande och begränsande boomar vid tankning. Detta hindrar spill från att spridas och absorberar eventuell utspilld olja, oavsett om det är ett större spill eller endast några droppar olja. De flesta hamnar har även utbildad personal, tydliga riktlinjer och utrustning som kan förhindra och sanera den utspillda oljan.


Om ett utsläpp skulle inträffa liknar procedurerna de som finns om ett spill skulle hända ute till havs För det första sätts oljelänsor runt utsläppet, precis som vid tankning. För att ta upp oljana används ofta skimmers i första hand då den kan ta upp stora mängder. När det är mindre spill eller endast ett tunt lager av olja är skimmarna mindre effektiva och man behöver därför absorberande mattor och/eller kuddar, dessa flyter på vattenytan, har en stor absorptionsyta och kan absorbera olja många gånger sin egen vikt. Green Booms-mattor, till exempel, kan absorbera cirka 20 gånger sin egen vikt i olja, utan att absorbera en droppe vatten. Lös sorbent används vanligtvis sist vid saneringen eftersom de små fibrerna flyter på ytan och agglomererar och låser in det tunna lagret av kvarvarande olja.


Sammanfattningsvis sker de flesta oljeutsläppen där trafiken är hög, som i hamnar. Där är personalen väl utbildad för att snabbt och effektivt ta bort eventuella spill av olja som släppts ut i naturen. Oavsett var hamnen ligger i världen är procedurerna för att ta bort oljan väldigt lika. Yill att börja med att ska man omringa den utspillda oljan med oljelänsor, sedan använda skimmers, och absorbera de sista spåren med absorptionsmattor, kuddar och lös sorbent. Med tydliga förebyggande planer och rätt utrustning kan oljeutsläppen hanteras säkert och utan att orsaka stora störningar i den dagliga verksamhet


Ta reda på mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dina behov.Prata direkt med oss:: info@greenboom.com


Källa:

https://www.itopf.org/fileadmin/uploads/itopf/data/Documents/Papers/portresponse.pdfComments


bottom of page