top of page
Lös absorbent / Oljegranulat

Lös absorbent / Oljegranulat

Green Booms lösa absorbent för spill på land ger snabb absorption i mark- och industrimiljöer.

Spillkontroll när den är som bäst! Med hög kapacitet för oljeabsorption koagulerar sorbenten efter oljeabsorption för enkel rengöring.

 

  • Utmärkt absorbent för olje- och bränslespill utan att ta upp en droppe vatten.
  • Agglomererar och låser in olja för enkel rengöring.
  • 100% biologiskt nedbrytbara material
  • Absorberar endast olja - Helt hydrofob
  • Rekommenderas inte för sura, basiska eller frätande vätskor.
  • Absorbent med hög densitet
    • Cellulosabaserade granulat som börjar suga upp olja i samma ögonblick som den får kontakt.
    • Lätt absorberande material är enklare än lera att bära och använda utan skador.

Get more information

Thanks! We will get back to you shortly.

© Copyright
bottom of page