top of page
Loose Sorbent Sheen for rapid oil sheen absorption on water.

Lös absorbent för vattenbruk

Green Booms lösa absorbent för vattenanvändning ger snabb absorption för oljehinnor i marina miljöer.

De lösa sorbenterna används oftast för att avlägsna tunna lager av olja, eller i områden som inte kan nås av en skimmer.

 

  • Utmärkt absorbent för olje- och bränslespill utan att ta upp en droppe vatten.
  • Agglomererar och låser in olja för enkel rengöring.
  • 100% biologiskt nedbrytbara material.
  • Absorberar endast olja - Helt hydrofob.
  • Absorbent med hög densitet.
  • Rekommenderas inte för sura, basiska eller frätande vätskor.
    • Cellulosabaserade granulat som börjar suga upp olja i samma ögonblick som den får kontakt.
    • Lätt absorberande material är enklare än lera att bära och använda utan skador.

Get more information

Thanks! We will get back to you shortly.

© Copyright
bottom of page