top of page
Spill Kits

Spill Kits

Green Booms spillkit är idealiska för att effektivt tillhandase ett oljespill ett spill på land eller i vatten med material.

Dessa kompakta spillkits är ett utmärkt sätt att vara förberedd på mindre spill, eller att lägga till extra stöd för större. Varje kit innehåller: lös sorbent, kuddar, sockor och mattor.

 

  • Utmärkt absorbent för olje- och bränslespill utan att ta upp en droppe vatten.
  • Agglomererar och låser in olja för enkel rengöring.
  • 100% biologiskt nedbrytbara material
  • Absorberar endast olja - Helt hydrofob
  • Rekommenderas inte för sura, basiska eller frätande vätskor.
    • Absorbenterna möter ANSI och MIL standarderna för att användas på bränslen och brandfarliga ämnen.
    • Kompakta för enkel transport och förvaring.

Get more information

Thanks! We will get back to you shortly.

© Copyright
bottom of page